พาหนะ

รถดับเพลิงอากาศยานเคลื่อนที่เร็ว

ตัวรถยนต์ รถชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x4 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 450 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 18 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร จำนวน 2 ถัง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,500 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม ติดตั้งที่ด้านบนหลังคารถ อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,800 ลิตร/นาที
ติดตั้งที่ด้านหน้ารถ อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที
อุปกรณ์ ระบบดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 250 กก.
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK