พาหนะ

รถดับเพลิงเอนกประสงค์

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
GVW. ไม่น้อยกว่า 15 ตัน
โครงสร้าง ตู้เก็บอุปกรณ์/ตู้ห้องเครื่องสูบน้ำ ทำด้วยอลูมิเนียม
ถังบรรจุน้ำ ถังบรรจุโฟม ทำด้วย สแตนเลส
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 5 บาร์ 
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ
เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK