พาหนะ

รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดกลาง

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 8.4 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม -
อุปกรณ์ ชุดเครื่องมือกู้ภัยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
ชุดหมอนลมกู้ภัยแรงดันสูง
ชุดหมอนลมกู้ภัยแรงดันต่ำ
เลื่อยโซ่ยนต์กู้ภัย
อุปกรณ์กู้ภัยช่วยชีวิต
ชุดอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยทั่วไป
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK