พาหนะ

รถดับเพลิงอากาศยานหลัก พร้อมแขนยกหัวเจาะ/ปืนฉีดน้ำ

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 6x6 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 28 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย อลูมิเนียม
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 960 ลิตร
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ ติดตั้งที่ด้านบนหลังคารถ อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,785 ลิตร/นาทีที่แรงดัน 10 บาร์
ติดตั้งที่ด้านหน้ารถ อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
อุปกรณ์ ระบบดับเพลิงผงเคมีแห้ง 250 กก.
เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK