พาหนะ

รถดับเพลิงอากาศยานหลัก

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 6x6 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 650 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 30 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม ติดตั้งที่ด้านบนหลังคารถ อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,500 ลิตร/นาที
ติดตั้งที่ด้านหน้ารถ อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 7 บาร์
อุปกรณ์ ระบบดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 250 กก.
เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK