พาหนะ

รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดเล็ก

ตัวรถยนต์ รถชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x4 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 2.4 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ -
ถังโฟม -
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง -
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม -
อุปกรณ์ ชุดเครื่องมือกู้ภัยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
ชุดหมอนลมกู้ภัยแรงดันสูง
เลื่อยยนต์
อุปกรณ์กู้ภัยช่วยชีวิต
ชุดอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยทั่วไป
ระบบดับเพลิงแรงดันสูง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK