พาหนะ

ยานกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว

 โครงสร้าง

ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีน้ำหนักเบา
ขับเคลื่อนบนพื้นน้ำได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว
รับน้ำหนักคนขับและผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 3 คน
พื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระ ไม่น้อยกว่า 12 ยูเอส แกลลอน

 เครื่องยนต์

แบบไม่น้อยกว่า 4 จังหวะ
ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,400 ซีซี
สตาร์ทติดเครื่องด้วยระบบไฟฟ้า

 ความเร็ว

สำหรับบรรทุกเคลื่อนย้ายยานกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
รับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม
ด้านหน้ารถพ่วงมีขาสำหรับค้ำยัน ช่วยในการจอด
มีชุดสลักพ่วงต่อหรือห่วงขอสำหรับลากจูง

 อุปกรณ์

อุปกรณ์กู้ภัย/ช่วยชีวิตและอุปกรณ์มาตรฐานประจำยานกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วทางน้ำ
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน

BACK