บริษัท

ประวัติบริษัท

กลุ่มบริษัทเชสก่อตั้งขึ้นในคริสต์ทศวรรษที่ 60 โดยคุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ประธานกลุ่มบริษัทผู้สั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     Chase Engineering Limited Partnership ถือเป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญสำหรับชื่อเสียงของบริษัท ในฐานะบริษัทผลิตและประกอบยานพาหนะบรรเทาสาธารณภัยได้ตามมาตราฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากองค์กรต่างๆ

     เมื่อธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในคริสต์ทศวรรษที่ 1980 คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ จึงได้ตัดสินใจขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ยานพาหนะบรรเทาอัคคีภัย แต่ยังได้เพิ่มยานพาหนะประเภทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม การบริการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงยานพาหนะเอนกประสงค์ โดยได้ตั้ง “บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” ขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

    

     ในคริสต์ทศวรรษที่ 1990 บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น และเป็นที่รู้จักกว้างไกลในฐานะผู้เจาะตลาดระหว่างประเทศด้วยสายผลิตภัณฑ์ เต็มขอบข่ายครบวงจร

จากนั้น ในปี 2000 บริษัทได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 สำหรับการเพิ่มมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

     ภารกิจของบริษัทเราคือ “ก้าวไกลกว่าความคาดหวัง” ซึ่งได้นำเราให้รักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทุกแห่งทั่วโลกมาใช้ในงานของเรา เพื่อความมั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับสินค้าคุณภาพดีที่สุดไปใช้งาน


BACK