รถดับไฟป่า

ตัวรถยนต์ รถชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x4 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า
GVW. ไม่น้อยกว่า 12 ตัน
โครงสร้าง ตู้เก็บอุปกรณ์และตู้ห้องเครื่องสูบน้ำ ทำด้วยอลูมิเนียม
ถังบรรจุน้ำ ถังบรรจุโฟม ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร จำนวน 2 ถัง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 7 บาร์ 
อุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดลอยน้ำ
เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำชนิดสะพายหลัง
เลื่อยโซ่ยนต์
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK