พาหนะ

รถดับเพลิงชนิดโฟมและเคมีขนาดใหญ่ น้ำ 6000 ลิตร โฟม 6000 ลิตร

ตัวรถยนต์ รถชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 6x4 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า
GVW. ไม่น้อยกว่า 30 ตัน
โครงสร้าง ตู้เก็บอุปกรณ์และตู้ห้องเครื่องสูบน้ำ ทำด้วยอลูมิเนียม
ถังบรรจุน้ำ ถังบรรจุโฟม ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,500 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 5 บาร์
ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์ ระบบดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาด 250 กก.
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK