พาหนะ

รถดับเพลิงชนิดโฟมและเคมีขนาดใหญ่ น้ำ 6000 ลิตร โฟม 3000 ลิตร

ตัวรถยนต์ รถชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 6x4 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 8 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 ลิตร/นาที ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK