พาหนะ

รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วมขัง

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 10 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ระบบเครน  สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 700 กก. ที่ระยะไม่น้อยกว่า 3.20 เมตร และยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กก. ที่ระยะไม่น้อยกว่า 7 เมตร
ชุดเครื่องสูบส่งระบายน้ำท่วมขัง เป็นชุดเครื่องสูบส่งน้ำเพื่อสูบระบายน้ำท่วมขัง ที่ออกแบบให้สามารถทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคของเครื่องสูบน้ำระยะไกล (PUMP UNIT) ที่ติดตั้งอยู่บนรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ประกอบด้วย
1. เครื่องสูบระบายน้ำท่วมขัง มีสมรรถนะในการสูบส่งน้ำรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ลิตร/นาที มีเครื่องสูบน้ำชนิดมีทุ่นลอยน้ำ สมรรถนะในการสูบส่งน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 0.3 บาร์
2. ชุดข้อต่อแบบท่อแยกไฮดรอลิคแบบมีวาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิตในตัว
3. สายไฮดรอลิคทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 320 บาร์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 280 บาร์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
4. สายส่งระบายน้ำขนาดใหญ่ มีค่าความต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 5,000 N ขนาด  ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หรือ 300 มม. ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 150 เมตร
อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำท่วม/ขังน้ำเสียแบบหาบหาม
เรือกู้ภัยเอนกประสงค์แบบพับเก็บได้
อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK