พาหนะ

เรือดับเพลิงและกู้ภัย

โครงสร้าง  ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 8 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
 แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม  อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,500 ลิตร/นาที ฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 75 เมตร
 เครื่องยนต์  ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
 ความเร็ว  สูงสุดที่บรรทุกน้ำหนักเต็มพิกัดไม่น้อยกว่า 20 น๊อต
 อุปกรณ์

เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัย

ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ

เครื่องมือกู้ภัยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค

เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำแรงดันสูง

อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน

BACK