พาหนะ

รถดับเพลิงอาคาร ขนาด 4,000 ลิตร

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 15 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 250 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 5 บาร์ ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์ ระบบดับเพลิงผงเคมีแห้ง 250 กก.
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน

 

BACK