พาหนะ

รถบรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร

ตัวรถยนต์ รถชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 6x4 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร
ถังโฟม -
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 10 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 5 บาร์
อุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถอื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน

 

BACK