พาหนะ

รถดับเพลิงชนิดหอน้ำ ความสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร

 

ตัวรถยนต์ รถชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 6x4 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า
GVW. ไม่น้อยกว่า 33 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย อลูมิเนียม
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
ความสูงชุดหอน้ำ 37 เมตร
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,800 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 7 บาร์
อุปกรณ์ ชุดถุงหนีภัยจากที่สูง
เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
อุปกรณ์ไฟส่องสว่างประจำรถ
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK