พาหนะ

รถดับเพลิงชนิดหอน้ำ ความสูงไม่น้อยกว่า 23 เมตร

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า
GVW. ไม่น้อยกว่า 20 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย อลูมิเนียม
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
ถังโฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
ความสูงชุดหอน้ำ ไม่น้อยกว่า 23 เมตร
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร/นาที 
อุปกรณ์ ชุดถุงหนีภัยจากที่สูง
เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
อุปกรณ์ไฟส่องสว่างประจำรถ
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK