พาหนะ

รถอำนวยการเคลื่อนที่เร็ว

ตัวรถยนต์ รถชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 กิโลวัตต์ GVW. ไม่น้อยกว่า 3 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย อะลูมิเนียม
ระบบสื่อสาร ระบบบอกตำแหน่ง ระบบ CCTV  เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM แบบติดตั้งประจำรถ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม
ระบบกล้อง CCTV
อุปกรณ์

ชุดหมวกสวมพร้อมกล้องค้นหา
อุปกรณ์กู้ภัยช่วยชีวิต และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน

 

BACK