พาหนะ

รถไฟฟ้าส่องสว่าง

 ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
GVW. ไม่น้อยกว่า 6.5 ตัน
 โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังขับไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า
 แป้นไฟส่องสว่างและเสาไฟ โคมไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ จำนวน 9 ดวง
เสาไฟส่องสว่างมีความสูงเมื่อวัดจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 9 เมตร
 อุปกรณ์ เครื่องมือส่องสว่างอื่น ๆ
อุปกรณ์ประจำรถ
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK