พาหนะ

รถเครื่องอัดอากาศ

 

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า
GVW. ไม่น้อยกว่า 15 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
เครื่องอัดอากาศ ขนาดอัตราการอัดอากาศสูงสุดไม่น้อยกว่า 550 ลิตร/นาที มีแรงดันใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 บาร์ เป็นชนิดลูกสูบแบบ 4 สูบ 4 จังหวะ
อุปกรณ์ ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เครื่องยนต์ต่อตรงกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
อุปกรณ์ประจำรถ
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK